ಚಿಕ್ಕ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ

WhatsApp Image 2017-04-29 at 12.41.34 PM (2) WhatsApp Image 2017-04-29 at 12.41.34 PM (3)