ಬಿಜಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮುಖರಾಧ ರೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲ ಕ್ಷಣ